۰ از ۵
(از ۰ نظر)

نما در سیمای شهر: با رویکردی برمبانی و ضوابط

موجود
تعداد
قیمت:
۱۵۰,۰۰۰ تومان

فهرست


سخن ناشر
پیشگفتار
مقدمه
بخش اول: مبانی نظری و مبانی طراحی
فصل اول: تاریخچه
1- جایگاه نما در تاریخ
1-1- شهرهای غربی (اروپایی)
1-1-1- قرون وسطی و رنسانس
1-1-2- دوره‌ی باروک
1-2- شهرهای ایران
1-2-1- از آغاز تا دوران صفوی
1-2-2- دوره‌ی صفویه
1-2-3- دوره‌ی قاجاریه
1-2-4- دوره‌ی پهلوی تا معاصر
فصل دوم: هویت گمشده در نماهای امروز شهری
فصل سوم: نما در شهر اسلامی
3-1-ارکان شهر اسلامی
3-2- الگوی شهر اسلامی
3-3- صفات شهر اسلامی
3-4-جلوه‌ها و تجلیات (چشم‌انداز شهر اسلامی): اصول و راهبردهای طراحی، برنامه ریزی و مدیریت شهر اسلامی
3-5- رابطه‌ی نمای شهری با فرهنگ اسلامی
3-6- مفهوم فرهنگ اسلامی و تحقق آن در نماهای شهر ایرانی
3-7- نگرش اسلام نسبت به رابطه‌ی انسان و خدا (ارزشهای اعتقادی دینی) و شکل‌گیری نماهای شهری
فصل چهارم: مبانی نظری نما
4-1- بررسی حقوق شهروندی در نمای شهری با توجه به آموزه‌های اسلامی
4-1-1- حق فطری و سیمای شهری
4-1-2- حق جلوه در سیمای شهر اسلامی
4-1-3- حق نظاره در سیمای شهر اسلامی
4-1-4- احکام بلامنازع جلوه و نظاره در سیمای شهری
4-2- اصول زیبایی‌شناسی در نما
4-2-1- مفهوم زیبایی‌شناسی
4-2-2- زیبایی‌شناسی نظری
4-2-3- زیبایی‌شناسی تجربی
4-2-4- نظم و هندسه
4-3- روان شناسی در نما
4-3-1- تحلیل محیط بصری
4-3-2- محیط یکنواخت
4-3-3- محیط تهاجمی
4-3-4- محیط آسایش‌بخش
فصل پنجم: تعاریف و عناصر سازنده‌ی نما
5-1- تعریف نما
5-2- ویژگی‌های نما با توجه به دیدگاه‌های متفاوت
5-3- عناصر پر اهمیت در نما
5-3-1- مصالح
5-3-1-1- انواع نما با رویکرد مصالح
5-3-1-1-1- نماهای آجری
5-3-1-1-2- نماهای سیمانی
5-3-1-1-3- نماهای سنگی
5-3-1-1-3-1- نمای سنگ قلوه‌ای
5-3-1-1-3-2- سنگ های دور ریز (بازیافتی)
5-3-1-1-3-3- نمای سنگ قیچی
5-3-1-1-4- نماهای نیم‌پرده‌ای و پرده‌ای
5-3-1-1-5- نماهای بتنی
5-3-1-1-6- نماهای شیشه‌ای
5-3-1-1-7- نماهای چوبی
5-3-1-1-8- نما های ترکیبی
5-3-1-1-9 نما های فلزی
5-3-1-1-10 نما های سرامیکی
5-3-1-2- رنگ و بافت مصالح در جداره
5-3-2- ورودی
5-3-2-1- طراحی ورودی‌ها در چهره‌ی خیابان‌ها
5-3-2-2- ویژگی درب ورودی در نماهای شهری
5-3-3- روزنه‌ها
5-3-3-1- ساماندهی روزنه‌ها در نما
5-3-4- بازشوها
5-3-4-1- تقسیمات داخلی بازشوها
5-3-4-2- ترتیب قرارگیری بازشوها
5-3-5- پنجره‌ها
5-3-5-1- انواع پنجره
5-3-5-2- مکان‌یابی پنجره
5-3-6- پیش‌آمدگی‌ها
5-3-7- کُنسُل در نما
5-3-8- بالکن در نما
5-3-9- پلکان در نما
5-3-10- تخلخل حجمی در نما
5-3-10-1- ایده‌های تخلخل حجمی در نما
5-3-11- خط آسمان
5-3-11-1- راهنمای طراحی خط آسمان در نما
5-3-12- خط زمین
5-3-13-بام بنا
فصل ششم: الحاقات نماهای بدنه‌ی شهری
فصل هفتم: تزئینات جداره
فصل هشتم: مبانی طراحی در نما
8-1- تناسب در نما
8-2- تقارن در نما
8-3- تعادل در نما
8-4- مقیاس انسانی در نما
8-4-1- مقیاس انسانی در نمای ساختمان‌های بلند
8-5- سادگی و پیچیدگی در نمای سیمای شهری
8-6- اصل تشابه در نمای سیمای شهری
8-7- ریتم در نما
فصل نهم: مبانی طراحی نما در سیمای شهری
9-1- همردیفی در سیمای شهری
9-2- هماهنگی در سیمای شهری
9-2-1- همگون کردن سبک‌های متنوع
9-2-2- همگون کردن الگوها در مناطق با انسجام نسبی
9-2-3- ایده‌های طراحی نمای سیمای شهری هماهنگ با بستر
9-3- همجواری در سیمای شهری
9-3-1- ایده‌های طراحی نمای سیمای شهری با توجه به همجواری
9-4- تداوم در سیمای شهری
فصل دهم: شناخت نماهای شهری بر اساس نوع فضای شهری
10-1- نمای سطوح پیاده‌رو
10-1-1- ایده‌های طراحی نمای پیاده‌رو
10-2- پوسته‌ی بُن‌بست
10-3- نمای سطوح خیابان محلی
10-4- مسیر های عبوری
10-5- بزرگراه‌ها/اتوبان‌ها
10-6- میدان
فصل یازدهم: شناخت نماهای شهری بر اساس کاربرد
11-1- نمای مسکونی
11-1-1- راهنمای طراحی برای نماهای مسکونی
11-2- نمای تجاری
11-2-1- ایده‌ی طراحی برای سطوح تجاری
11-2-2- نصب علائم و تابلوها در جداره‌ی تجاری
11-2-3- ایده‌های طراحی علائم و تابلوها در جداره‌ی تجاری
11-3- نمای اداری
11-4- تلفیق نمای اداری و تجاری
11-5- سطوح اکولوژیک
فصل دوازدهم‌: بازی با نور
12-1- نورپردازی در شب
بخش دوم: ضوابط
فصل سیزدهم: ضوابط نما در شهر تهران
13-1- الزامات اجرایی و بازدارنده در نماهای شهری
13-1-1- مصالح
13-1-2- ملحقات
13-1-3- پیش‌آمدگی و بازشوها
13-1-4- بام بنا
13-1-5- تابلوها
13-1-6- سایر الزامات و توصیه‌های عمومی
13-2- بررسی زیرساخت‌های حقوقی، اداری و مدیریتی موجود
13-2-1- بررسی طرح‌های فرادست
13-3- بررسی قوانین، ضوابط و دستورالعمل‌های موجود در بخش‌های مختلف
13-3-1- سیما و منظر شهری
13-3-2- بدنه
13-3-3- نما
13-4- نماهای شهری و روستایی
13-5- نماهای شهری و روستایی با ارزش تاریخی و ویژه
13-6- الحاقات به نماهای شهری و روستایی
13-7- مشخصات فنی ساختمان
13-8- وضعیت داخلی ساختمان‌ها
13-9- وضعیت نمای ساختمان‌ها نسبت به گذرهای مجاور
13-10- منطقه‌های مختلف شهر
13-11- مقررات مربوط به نصب آگهی در معابر و میدان‌های شهر
13-12- از مصوبه‌ی ملزم ساختن مالکین ساختمان‌ها به نماسازی
13-13- قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه
13-14- دستور‌العمل طراحی و اجرای نمای ساختمان
13-15- بخشنامه‌ی نصب پوشش و لفاف حفاظتی در نمای ساختمان
13-16- بررسی کارفرماها و نهادهای ذی ربط و ذی نفوذ در ایران
فصل چهاردهم: آجر (مقاله ای از واحد تحقیق و توسعه گروه فرارسانه ای هنر معماری)
14-1 مقدمه
14-2 تبیین مسئله
14-3 معرفی آجر
14-4 آجر در نظریه
14-4-1 مدرسه ی جوادآباد، اثر نادر خلیلی
14-4-2 خانه ی دولت‌آبادی، اثر هوشنگ سیحون
14-4-3 خانه ی پرویز تناولی، اثر کامران دیبا
14-4-4 شهر شوشتر نو، اثر کامران دیبا
14-4-5 خانه ی کامرانیه، اثر فرامرز شریفی
14-4-6 نوسازی خانه ی کاوه، اثر گروه معماری پرگار
14-4-7 خانه ی آجربافت، اثر علیرضا مشهدی میرزا
14-4-8 چند خانه از سیروس باور
14-4-9 خانه‌ی کوه بر، اثر مهدی علیزاده
14-5 پیوست
سخن آخر
منابع

شناسنامه


عنوان: نما در سیمای شهر (با رویکردی بر مبانی و ضوابط)
نوشته ­ی: اکبر مختارپور، سیمین باباحیدریان، فاطمه مصلح آبادی
ویراستار: مینا حنیفی واحد
ناشر: هنر معماری قرن با همکاری معاونت محترم معماری و شهرسازی شهرداری تهران
مدیر مسئول: شهریار خانی زاد
مدیر مالی و بازرگانی: سارا رحیمی
گرافیست و صفحه ­آرا: سپیده ابراهیمی مهر و محیا یزدانپرست
طراح جلد: سپیده ابراهیمی مهر
تصویر روی جلد: شوشتر نو، معماری از کامران دیبا
عکاس تصویر روی جلد: عادل گودرزی
تمامی تصاویر آرشیو مؤسسه ی هنر معماری قرن
لیتوگرافی: رسام گرافیک
چاپ: ابيانه
صحافی: فرانگر
با تشکر فراوان از عاطفه طاهری و علیرضا عظیمی حسن آبادی
تولید آتلیه­ ی مؤسسه ­ی فرهنگی ـ هنری هنر معماری قرن
«عضو انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی»
شابک: 3-86-7048-600-978 :ISBN

مشخصات کالا
وزن 1060 گرم
ابعاد 23.5 × 16.2 × 2.4 سانتیمتر
چاپ اول

1395

تعداد صفحات

335

تیراژ

1000 جلد

نوع کاغذ

گلاسه

کالاهای مرتبط

برچسب‌های کالا