فراخوان دومین جایزه‌ی ملی مرمت و احیای بناهای تاریخی و معاصر ایران 1400
اعلام نتایج نهمین دوره‌ی جایزه‌ی ملی طراحی داخلی ایران معاصر 1400
دبیرخانه چهارمین کتاب سال معماری معاصر ایران 1400
اعلام نتایج پنجمین ساختمان سال ایران 1399
اعلام نتایج مسابقه محدود طراحی هتل 5 ستاره بین‌المللی آرمیتاژ کیش
اعلام نتایج دومین دوره جایزه ملی آجر 1400
اعلام نتایج اولین جایزه‌ی ملی مرمت و احیاء
اعلام نتایج هشتمین جایزه‌ی ملی طراحی داخلی
اعلام نتایج چهارمین جایزه‌ی دوسالانه ملی معماری و شهرسازی ایران