آدرس دفتر مرکزی:

تهران، پایین‌تر از خیابان شهید مطهری، خیابان شهید مفتح شمالی، خیابان زهره، کوچه‌ی قابوسنامه، پلاک یک، واحد شش، کد پستی : 1588833117

ایمیل‌های ما:

AOApub@Ymail.com   AOAholding@Gmail.com

تلفکس:

021-88342960

021-88342961


دانشنامه هنرمعماری


شبکه‌های اجتماعی رسمی ما:

   telegram-minimal-logo-2F6E632BF2-seeklogo.com        honare_memari    insta-logo40                 .                 @ AOAonlineIR

Linkedin_circle.svg  Honar-e Memari Publishing