اولین مسابقه معماری داخلی و طراحی مبلمان هنرمعماری ۱۳۹۶/۱۰/۲ ،۱۰:۳۶:۵۴ +۰۰:۰۰

 

 

 

گزارش رویداد

 

بیانیه‌ی هیئت داوران

 

برندگان

 

حامی انحصاری مسابقه

https://goo.gl/YVOy3r