تمدید مهلت ارسال آثار به کتاب سال معماری معاصر ایران تا 28 مهر

1397-07-08T06:05:04+03:30یکشنبه , 8 مهر , 1397 , 0548ق.ظ|اخبار سازمانی|

ارسال آثار به کتاب سال معماری معاصر ایران تا 28مهر تمدید شد.