فراخوان ارسال آثار جهت چاپ در جلد دوم «کتاب سال معماری معاصر ایران 1398-1396 »

1398-09-02T00:44:32+03:30شنبه , 30 شهریور , 1398 , 0451ق.ظ|اخبار سازمانی|

هنرمعماری قصد دارد جلد دوم «کتاب سال معماری معاصر ایران» را منتشر نماید. اکنون یک دهه پس از انتشار کتاب موفقیت‌آمیز و جریان‌ساز «معماری معاصر ایران» تألیف امیر بانی مسعود، و با کسب تجربه در انتشار کتابهایی همچون جلد نخست کتاب سال معماری معاصر ایران(1397)، زندگینامه‌ی مهندس هوشنگ سیحون(هوشنگ سیحون: هنرمند، نقاش و معمار) [...]