قطار رویدادهای سالیانه، به ایستگاه شرکت‌های اینترنت اشیا رسید!

1398-07-07T02:36:17+03:30یکشنبه , 7 مهر , 1398 , 0236ق.ظ|اخبار معماری|

  اینترنت اشیا (IoT) به حوزه‌ای نوین در فناوری اشاره دارد که در آن قابلیت ارسال و دریافت داده‌ها، به اشیا اطرافمان تعمیم می‌یابد. از این رو می‌توان اینترنت اشیا را بستری برای ایجاد دنیایی هوشمندتر، ایمن‌تر و کارامد‌تر دانست. شاید تا همین چند سال قبل، اینترنت اشیا به عنوان یک رویای دور از دسترس [...]