کامران دیبا و آثار ناشناخته‌ی او در دانشگاه شهید چمران اهواز

1398-10-22T23:14:10+03:30پنجشنبه , 12 دی , 1398 , 2128ب.ظ|اخبار معماری|

در تاریخ نگاری معماری معاصر ایران بنای سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز، مسجد قدیم دانشگاه، دانشکده علوم ورزشی و معاونت دانشجویی این دانشگاه، از جمله آثار کامران دیبا در اهواز عنوان شده است. لیکن به نظر می‌رسد این معمار شهیر ایرانی آثار دیگری در این مجتمع آموزشی داشته است. علت عدم معرفی این [...]