انتشار کتاب پنج معمار: نقد آرا و آثار

1396-10-02T10:37:02+03:30پنجشنبه , 23 دی , 1395 , 1123ق.ظ|اخبار سازمانی|

کتاب پنج معمار: نقدی بر آرا و آثار پس از دو سال تلاش هنرمعماری منتشر شد. این کتاب فرمت تکامل یافته‌ی همان کتاب پنج معمار قدیمی است. در این کتاب ما به آثار پنج معمار نیویورکی با رویکرد نقد و نظریه‌پردازی پرداخته‌ایم. بازه‌ی زمانی مورد مطالعه، همان دورانی است که این پنج تن با همکاری [...]