مقایسه انتقادی دو خانه با دو مکعب آبی!

1398-06-01T22:25:05+04:30جمعه , 1 شهریور , 1398 , 0151ق.ظ|اخبار معماری|

در این یادداشت به دو اثر از ایران و هند با دیدی مقایسه‌ای نگاهی عمیق‌تر داشته‌ایم. اهمیت چنین تجربه‌ای در انتقال این پیام به مخاطبین معمار است که برای میزان الهام برداری یا کپی دو اثر باید به چیزی بیش از دو عکس بسنده نمود! گاهاً مشاهده می‌شود که در فضای معماری ایران، خصوصاً [...]