جشنواره نوآفرینی در مبلمان شهری

1398-06-02T04:03:44+04:30شنبه , 2 شهریور , 1398 , 0403ق.ظ|اخبار معماری|

جشنواره نوساخته ها خلاقیت و نوآوری اساس توسعه جوامع در دنیای امروز است، برگزار کنندگان این جشنواره پهنه کارخانه قدیمی شهر مشهد در میدان پژوهش را زمینه مناسب این برنامه قرار داده‌اند. با توجه به احیای ساختمان‌های این محدوده و تبدیل آن به مرکزی برای خلاقیت و نوآوریِ طراحان، هنرمندان  و محققین، این جشنواره  [...]