اعلام برندگان نخستین دوره جایزه ملی آجر در معماری معاصر ایران

1399-02-06T20:05:58+04:30شنبه , 6 اردیبهشت , 1399 , 1502ب.ظ|خبر ویژه|

آجر: همۀ یک کلمه،همۀ یک معماری،همۀ تاریخ یک ملت هرجا که پنجه در پنجه‌ی زمان انداختیم، آجر اولین و آخرین راهکار بود. آنجا که نقش و رنگ باید در هم می‌آمیختند تا اثری ازلی باقی بماند، آجر در دست معمار ایرانی، جادوگر بود. آجر برای معمار ایرانی فقط یک مصالح نبود. بعید می‌دانیم کسی [...]