نهمین دوره‌ی جایزه‌ی ملی طراحی داخلی ایران معاصر 1400
دبیرخانه چهارمین کتاب سال معماری معاصر ایران 1400
اعلام نتایج پنجمین ساختمان سال ایران 1399
اعلام نتایج مسابقه محدود طراحی هتل 5 ستاره بین‌المللی آرمیتاژ کیش
اعلام نتایج دومین دوره جایزه ملی آجر 1400
اعلام نتایج اولین جایزه‌ی ملی مرمت و احیاء
اعلام نتایج هشتمین جایزه‌ی ملی طراحی داخلی
اعلام نتایج چهارمین جایزه‌ی دوسالانه ملی معماری و شهرسازی ایران