در تاریخ نهم اردیبهشت سال یک هزار و سیصد و نود و نه برای نخستین بار در فضای رسانه‌ای معماری ایران، هنرمعماری یک برنامه را بصورت زنده از طریق سایت رسمی خود در فضایی غیر از شبکه‌های اجتماعی پخش نمود. این برنامه اختتامیه نخستین دوره جایزه ملی آجر در معماری معاصر ایران بود که در فضایی باز و با حضور دکتر وحید قبادیان(رئیس هیأت داوران) و شهریار خانی زاد(مدیرعامل هنرمعماری و دبیر جایزه) اجرا شد