سوم اردیبهشت در تقویم ایران روز ملی معمار نامگذاری شده است. این روز مصادف است با سالروز میلاد شیخ بهایی. انسان نابغه ای که هنوز هم باعث تعجب بشر از می گردد. لیکن 3 اردیبهشت 99 ، خود روزی تاریخی برای معماری ایران خواهد شد. اغلب در این روز، ده ها نشست توسط معماران در گوشه و کنار کشور، در دانشگاه ها و مراکز فرهنگی برگزار می گردد. امسال بدلیل کرونا خبری از نشست ها نیست و اغلب لایوهای اینستاگرامی برگزار می شوند. رویدادی که باعث می شود بشر فکر کند امسال، روز معماری ساکت و کم هیایو در پیش باشد. با این حال در اتفاقی تاریخی  روزنامه هشمهری، در شماره امروز خود بصورت مفصل به روز معمار پرداخته است.

ستون سمت چپ روی جلد روزنامه، کاملا به روز معمار اختصاص یافته است. تصاویری از سید علیرضا قهاری، ترانه یلدا، سید محمد بهشتی در این بین به چشم می اید. یادداشت روز همشهری امروز را محمد سالاری نوشته است. او رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران است. بخش شهر روزنامه، بصورت کامل به عملکرد سینماهای تهران پرداخته است. سینماهای برتر و معمارانه پایتخت در این یادداشتها بررسی شده اند. در همشهری پلاس، 4 صفحه کامل با تیتر «طراحان نقش شهر» به روز ملی معمار و ماهمیت آن پرداخته شده است. اینجا با سید علیرضا قهاری، رئیس انجمن مفاخر معماری ایران و بانی نامگذاری روز معمار و  برنده نشان دکتر علی اکبر صارمی، مصاحبه ای مفصل پیرامون چرایی انتخاب این نام چاپ شده است.حمید ناصر نصیر، شفق متولی، محمد محمد زاده نیز در این صفحات یادداشت دارند. در اتفاقی تاریخی درگذشت ادمان آیوازیان، معمار ایرانی نیز در این صفحات بعنوان خبر چاپ شده است.

به نظر می رسد نقشه معماران ایران برای افزایش آگاهی مردم پیرامون هنرمعماری گرفته است و حالا کم کم نگاه رسانه ها، مطبوعات، مسئولین و بزرگان کشور به سوی معماری فاخر می چرخد. سالهای سخت جنگ و بحران مسکن پس از آن و برخی سیاستها معماری را به امری لوکس تبدیل نموده بود. این امر در چنین برنامه هایی شکسته می شود.