خانه گلزار اثر مرجان فرضیان و به کارفرمایی علی فرقانیان بعنوان نخستین اثر دریافت نشان پلاک فیروزه ای کاندید شد. پلاک فیروزه ای یک سیستم استاندارد رتبه سنجی بهترین آثار معماری ایران است. در این سیستم اثار کاندید در سه مرحله مورد داوری قرار می گیرند. در مرحله دوم یک کارشناس از اثر بازدید بعمل آورده و گزارشی از آن تهیه می نماید. در مرحله سوم 150 تن از معماران معاصر ایران به اثر کاندیدا امتیازی بین 3 تا 7 ستاره می دهند و بالاترین میانگین رتبه اثر خواهد شد.

ضمن نصب پلاک در اثار برتر، مجله هنرمعماری آنها را معرفی و چاپ خواهند نمود.

برای بررسی بیشتر این اثر و پلاک فیروزه ای اینجا را کلیک کنید!