گروه معماری گرافتون متشکل از ایون فارل و سلی مک نامارا برنده جایزه پریتزکر 202 شدند. این گروه از ایرلند هستند و نخستین زوج زنان معماری هستند که برنده این جایزه شده‌اند. همزمان با اعلام این خبر، برگزارکنندگان جایزه پریتزکر آلبومی از اثار منتخب ایشان را بازنشر نمودند که برخی از انها برای نخستین بار منتشر می شوند. برای مشاهده و دانلود کیفیت بالای هرتصویر روی آن کلیک کنید. در ادامه نگاهی داریم بر این تصاویر:


 

Yvonne Farrell and Shelley McNamara
Yvonne Farrell and Shelley McNamara, photo courtesy of Alice Clancy
Urban Institute of Ireland
Urban Institute of Ireland, photo courtesy of Ros Kavanagh
Urban Institute  of Ireland
Urban Institute of Ireland, photo courtesy of Ros Kavanagh
Urban Institute of Ireland
Urban Institute of Ireland, photo courtesy of Ros Kavanagh
Urban Institute of Ireland
Urban Institute of Ireland, photo courtesy of Ros Kavanagh
Urban Institute of Ireland
Urban Institute of Ireland, photo courtesy of Ros Kavanagh
Urban Institute of Ireland
Urban Institute of Ireland, photo courtesy of Ros Kavanagh
Loreto Community School
Loreto Community School, photo courtesy of Ros Kavanagh
Loreto Community School
Loreto Community School, photo courtesy of Ros Kavanagh
Loreto Community School
Loreto Community School, photo courtesy of Ros Kavanagh
Loreto Community School
Loreto Community School, photo courtesy of Ros Kavanagh
Loreto Community School
Loreto Community School, photo courtesy of Ros Kavanagh
Loreto Community School
Loreto Community School, photo courtesy of Ros Kavanagh
Loreto Community School
Loreto Community School, photo courtesy of Ros Kavanagh
Loreto Community School
Loreto Community School, photo courtesy of Ros Kavanagh
Universita Luigi Bocconi
Universita Luigi Bocconi, photo courtesy of Federico Brunetti
Universita Luigi Bocconi
Universita Luigi Bocconi, photo courtesy of Federico Brunetti
Universita Luigi Bocconi
Universita Luigi Bocconi, photo courtesy of Federico Brunetti
Universita Luigi Bocconi
Universita Luigi Bocconi, photo courtesy of Federico Brunetti
Universita Luigi Bocconi
Universita Luigi Bocconi, photo courtesy of Alexandre Soria
Universita Luigi Bocconi
Universita Luigi Bocconi, photo courtesy of Federico Brunetti
Offices for the Department of Finance
Offices for the Department of Finance, photo courtesy of Dennis Gilbert
Offices for the Department of Finance
Offices for the Department of Finance, photo courtesy of Grafton Architects
Offices for the Department of Finance
Offices for the Department of Finance, photo courtesy of Grafton Architects
Offices for the Department of Finance
Offices for the Department of Finance, photo courtesy of Dennis Gilbert
Medical School, University of Limerick
Medical School, University of Limerick, photo courtesy of Dennis Gilbert
Medical School, University of Limerick
Medical School, University of Limerick, photo courtesy of Dennis Gilbert
Medical School, University of Limerick
Medical School, University of Limerick, photo courtesy of Dennis Gilbert
Medical School, University of Limerick
Medical School, University of Limerick, photo courtesy of Dennis Gilbert
Medical School, University of Limerick
Medical School, University of Limerick, photo courtesy of Dennis Gilbert

 

University Campus UTEC Lima
University Campus UTEC Lima, photo courtesy of Iwan Baan
University Campus UTEC Lima
University Campus UTEC Lima, photo courtesy of Iwan Baan
University Campus UTEC Lima
University Campus UTEC Lima, photo courtesy of Iwan Baan
University Campus UTEC Lima
University Campus UTEC Lima, photo courtesy of Iwan Baan
University Campus UTEC Lima
University Campus UTEC Lima, photo courtesy of Iwan Baan
University Campus UTEC Lima
University Campus UTEC Lima, photo courtesy of Iwan Baan
Université Toulouse 1 Capitole, School of Economics
Université Toulouse 1 Capitole, School of Economics, photo courtesy of Dennis Gilbert
Université Toulouse 1 Capitole, School of Economics
Université Toulouse 1 Capitole, School of Economics, photo courtesy of Dennis Gilbert
Université Toulouse 1 Capitole, School of Economics
Université Toulouse 1 Capitole, School of Economics, photo courtesy of Dennis Gilbert
Université Toulouse 1 Capitole, School of Economics
Université Toulouse 1 Capitole, School of Economics, photo courtesy of Dennis Gilbert
Université Toulouse 1 Capitole, School of Economics
Université Toulouse 1 Capitole, School of Economics, photo courtesy of Dennis Gilbert
Université Toulouse 1 Capitole, School of Economics
Université Toulouse 1 Capitole, School of Economics, photo courtesy of Dennis Gilbert
Université Toulouse 1 Capitole, School of Economics
Université Toulouse 1 Capitole, School of Economics, photo courtesy of Dennis Gilbert
Institut Mines Télécom
Institut Mines Télécom, photo courtesy of Grafton Architects
Institut Mines Télécom
Institut Mines Télécom, photo courtesy of Alexandre Soria
Institut Mines Télécom
Institut Mines Télécom, photo courtesy of Alexandre Soria
Institut Mines Télécom
Institut Mines Télécom, photo courtesy of Alexandre Soria
Institut Mines Télécom
Institut Mines Télécom, photo courtesy of Alexandre Soria
Town House Building, Kingston University
Town House Building, Kingston University, photo courtesy of Ed Reeves
Town House Building, Kingston University
Town House Building, Kingston University, photo courtesy of Dennis Gilbert
Town House Building, Kingston University
Town House Building, Kingston University, photo courtesy of Ed Reeves
Town House Building, Kingston University
Town House Building, Kingston University, rendering courtesy of Grafton Architects
Parnell Square Cultural Quarter, City Library
Parnell Square Cultural Quarter, City Library, rendering courtesy of Grafton Architects
Parnell Square Cultural Quarter, City Library
Parnell Square Cultural Quarter, City Library, rendering courtesy of Grafton Architects
Parnell Square Cultural Quarter, City Library
Parnell Square Cultural Quarter, City Library, rendering courtesy of Grafton Architects
Parnell Square Cultural Quarter, City Library
Parnell Square Cultural Quarter, City Library, rendering courtesy of Grafton Architects
London School of Economics and Political Science
London School of Economics and Political Science, photo courtesy of Grafton Architects
London School of Economics and Political Science
London School of Economics and Political Science, rendering courtesy of Grafton Architects
London School of Economics and Political Science
London School of Economics and Political Science, rendering courtesy of Grafton Architects
Medical School, University of Limerick
Medical School, University of Limerick, photo courtesy of Dennis Gilbert