صفحه اینستاگرام گروه معماران گرافتون که برنده پریتزکر 2020 شده اند، تنها یک پست در سال 2016 بدون نوشته دارد. این صفحه تا دیروز فقط 4500نفر فالوور داشت.