با توجه به جریانات اخیراسترالیا ،ڪه شاهد ازبین رفتن بخش عمده ای از زیست بوم ها بودیم،در اعتراض به تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت های انسانی ڪه زمین را تهدید می ڪند، تصمیم گرفتیم در اعتراض به این روند طرحی رو در سیاسی ترین و مذهبی ترین نقاط جهان قرار بدیم.در هر یڪ ازین مڪان ها یادبودی ازحیوانات در حال انقراض گذاشتیم ڪه با خالی ڪردن قسمتی ازآن نشان دهیم انقراض آنها را تهدید می ڪند و با قرار دادن انسان در بین آن ها و در ڪاملترین شڪل خودخواستیم نشان دهیم ڪه این محور تخریب به وسیله ی انسان آغاز و با نابودی انسان خاتمه میابد.


رزگار حق پور
ساڪن شهرستان بوڪان،آذربایجان غربی
ڪارشناسی معماری از دانشگاه ڪردستان ورودی ۹۲
۲سال سابقه ڪار در دفترمعماری بام انداز و یڪ سال سابقه ڪار در شرڪت مهندسین مشاور خط و خشت مانا در سنندج
فعالیت در دفتر شخصی