در این گزارش تصویری نقدی بر فرایند و نتایج مسابقه طراحی سردر بازار بین المللی گل و گیاه ارغوان اصفهان بررسی شده است. نام نویسندگان نزد هنرمعماری محفوظ است لیکن مسئولیت نگارش مطلب با ایشان است. هنرمعماری بعنوان یک رسانه آماده انتشار پاسخ مسئولین یا انعکاس نظرات دیگر معماران گرامی پیرامون این مسابقه می باشد. برای مشاهده تصاویر روی آنها کلیک کنید