چین با هدف مبارزه با همه گیری بیماری کرونا تصمیم بر ساخت یک بیمارستان 1000 تختخوابی در طی 10 روز گرفت. این بیمارستان با همت مهندسان، کارگران و ارتش چین در طی فقط نه روز ساخته و تحویل شد. برخی آنرا یک قرنطینه نامیده اند که کنترل آن در دست نظامیان است اما دولت چین انرا مرکز درمانی مخصوص مبتلایان به کرونا خوانده است. در ادامه گزارش تصویری از 9 روز تلاش چینی ها و روشهای ساخت بیمارستان آنان را خواهید دید: