انجمن معماران آمریکا امسال نیز به رسم سالیان اخیر 7 اثر برتر معماران عضو سازمانی خود در سرتاسر جهان را که نماینده اندیشه معاصر می باشند را معرفی نموده است. نگاهی به این هفت اثر داشته باشیم:

Calgary Central Library در کانادا به معماری مشترک دو گروه Snøhetta and DIALOG

Chhatrapati Shivaji International Airport Terminal 2 در هند به معماری Skidmore, Owings & Merrill

Ed Kaplan Family Institute for Innovation and Tech Entrepreneurship در آمریکا به معماری John Ronan Architects

Floral Court در انگلستان به معماری Kohn Pedersen Fox Associates

Glenstone Museum در آمریکا از  Thomas Phifer and Partners

Jishou Art Museum در چین اثر ATELIER FCJZ

Minnesota State Capitol Restoration در آمریکا اثر معماری HGA

Tivoli Hjørnet در دانمارک اثر معماری Pei Cobb Freed & Partners

داوران این برنامه عبارتند از:

Samuel M. Miller, FAIA (Chair), LMN, Seattle, Washington

Merrill Elam, AIA, Mack Scogin Merrill Elam Architects, Atlanta, Georgia

Rebecca Sharkey, AIA, EHDD, San Francisco, California

Dale Frens, AIA, patterhn ives, llc, West Chester, Pennsylvania

Michael Johns, FAIA, NOMA, Mdesigns + MWJ Consulting LLC, Philadelphia, Pennsylvania

Michelle Acosta, AIA, SmithGroup, Phoenix, Arizona

Trinity Simons, Mayor’s Institute on City Design, Washington, District of Columbia

Kevin Alter, Assoc. AIA, Alterstudio Architecture, Austin, Texas

Caleb Bertels, University of Arkansas, Fayetteville, Arkansas