گزارش تصویری از پروژه جدید استودیوی Renesa که یک مغازه در هند است.

به دور از رویکرد نمایشگاه و ویترین سنتی ، ما در صدد بودیم تا فضا را به عنوان یک گالری متناسب کنیم که با مشاهده آنها در یک محیط جذاب ، تجربه مشاهده محصولات را در اختیار مصرف کننده قرار دهد.