مجله گنجینه متعلق به سازمان نظام مهندسی استان یزد است. پنجاهمین شماره این مجله به موضوع «معماری معاصر یزد» پرداخته است که از طریق لینک زیر می توانید آنرا دانلود رایگان نمایید.

 

دانلود مجله