جایزه جهانی خشت طلایی تهران امسال با شعار ایجاد «شهرهایی هوشمند، تاب آور و زیست پذیر برای همه» ۱۱ آبان ماه امسال در برج میلاد برگزار می‌شود.
۷۰ درصد از جمعیت ایران و حدود ۶۰ درصد از جمعیت جهان شهرنشین هستند که این موضوع فرصت‌ها و تهدید‌های زیادی درپی دارد. برای مقابله با تبعات این روند، طراحی و به کارگیری سیاست‌ها و برنامه‌های موثر در سطوح محلی تا بین‌المللی ضروری است؛ موضوع مهمی جایزه بین‌المللی خشت طلایی به آن می‌پردازد.
امسال چهارمین دوره این جایزه بعد از دو سال وقفه، همزمان با «روز جهانی شهرها» در کنار مجریان برترین پروژه‌های شهری سرتاسر ایران و جهان برگزار می‌شود. در واقع خشت طلایی تهران، جایزه جهانی- محلی برای مدیریت شهری، یک طرح جامع، علمی و غیرانتفاعی است که به طور تخصصی درزمینه معرفی و حمایت از پروژه‌های برتر مدیریت شهری بین‌المللی و تبادل تجارب برتر مدیریت شهری فعالیت می‌کند.
جایزه خشت طلایی تهران توسط شهردار تهران، مدیران شهری و هیات داوران به بهترین پروژه‌ها و تجربیات در شهرها، مناطق و جوامع محلی در سراسر جهان تعلق می‌گیرد و هدف آن به رسمیت شناختن اهمیت دولت‌های محلی و مدیریت شهری در ترویج محیط زیست اجتماعی، اقتصادی، پایداری شهرها، مناطق و پیشبرد زیست شهروندان است. جایزه امسال در محورهای هفتگانه مدیریت و توسعه: «تاب آوری، زیست پذیری و توسعه پایدار شهری. مشارکت شهروندان و توسعه فرهنگی و اجتماعی شهر. معماری، شهرسازی، میراث فرهنگی و باز آفرینی شهری. شهر هوشمند و خلاق انسان محور. تامین منابع، سرمایه گذاری، کارآفرینی، اشتغال و اقتصاد شهر. توسعه زیرساخت‌ها، حمل و نقل عمومی و خدمات شهری. ارتقای حکمروایی محلی، برنامه ریزی و مدیریت شهری» برگزار می‌شود.
همچنین امکان شرکت در جایزه جهانی خشت طلایی تهران برای تمام شهرها، مناطق شهری، دولت‌های محلی از سراسر جهان وجود دارد. منتها پروژه ها و تجارب برتر شهری برای ورود به مسابقه جایزه جهانی خشت طلایی تهران، باید دارای شرایط و معیارهای زیر باشند: «یک پروژه یا تجربه اجرا شده و به پایان رسیده باشد. محل اجرای پروژه یا وقوع تجربه در درون یا حریم شهرها باشد. دارای الگوی تجاری و یا تجربی در یکی از محورهای فراخوان باشد. به طور مستقیم توسط شــهرداری ها وسازمان های محلی و یا با مشارکت موثر آنها توسط بخش‌های خصوصی، عمومی و یا دولتی اجرا شده باشد. از زمان اتمام و یا بهره برداری پروژه نباید بیش از پنج سال گذشته باشد. ضمن آنکه برای ثبت نام در فراخوان، به تایید شــهرداری و یا ســازمان اجرایی مســئول مدیریت شهری در هر شهر رسیده باشد.»

 

محورهای فراخوان جایزه

خشت طلایی ، جایزه جهانی تهران برای مدیریت شهری متمرکز بر محورهای هفت گانه مدیریت و توسعه به شرح زیر می باشد :

توسعه پایداری، تاب آوری و زیست پذیری شهری

حصول اطمینان از پایداری محیط زیست و ارتقای زیست پذیری شهر با گنجاندن اصول توسعه پایدار در میان سیاست ها وبرنامه های کلان، صیانت و حفاظت از منابع طبیعی و اکوسیستم شهر؛ گسترش فضای سبز، مدیریت پسماند و پاکیزگی شهر، کنترل آلودگی های زیست- محیطی، مدیریت انرژی و سوخت پاک و سبز؛ کسب آمادگی لازم برای پیشگیری و مدیریت حوادث، مخاطرات، بلایا و بحران های طبیعی و انسان سازشهری

مشارکت شهروندان و توسعه اجتماعی- فرهنگی شهر

بهبود مهارت های زندگی و توانمند سازی شهروندان ؛ ایجاد شفافیت و پاسخگویی در راستای تقویت اعتماد و مشارکت شهروندان؛ ارتقای سیستم های آموزش و پرورش عمومی و شهروندی؛ تقویت ارتباطات اجتماعی و شبکه های تعاملی با شهروندان و ذینفعان؛ ارتقای مشارکت پذیری شهروندان؛ تقویت هویت محله ای و بومی و دینی شهر؛ ایجاد انسجام و یکپارچگی پویا در روش های زندگی اجتماعی شهروندان؛ ایجاد و تقویت روحیه امید، نشاط و شادابی اجتماعی؛ توسعه ارزش های اخلاقی و فرهنگ شهروندی در مسیر اصلاح و ارتقای رفتار شهروندان؛ توسعه خلاقیت ها و نوآوری های شهری

معماری، شهرسازی، میراث فرهنگی و باز آفرینی شهری

ارتقای اصول، هنر و تکنیک طراحی و ساخت و سازهای شهری؛ ارتقای فضاهای عمومی، معابر و نمادهای شهری؛ یکپارچگی در سیاست گذاری ، برنامه ریزی و اقدامات توسعه شهری؛ مرمت و بهسازی بافت های فرسود و احیای هویت بنا ها، اماکن و محلات شهری، زیبا سازی و بهبود محیط و منظر شهری؛ حفاظت از میراث فرهنگی، بافت ها، فضاها و بناهای تاریخی و ارزشمند شهر؛ کاربست اصول، هنر و تکنیک های معماری ایرانی- اسلامی در شهرسازی، ساخت و ساز و توسعه شهری

شهر هوشمند و دولت الکترونیک شهری

توسعه زیر ساخت های فناوری های ارتباطات و اطلاعات شهری؛ توسعه سیستم های هوشمند پشتیبان سیاست گذاری، برنامه ریزی وتصمیم گیری؛ توسعه حکمروایی و مدیریت شهری هوشمند در زمینه های زیر ساختی، آموزش، سلامت، حمل و نقل و تردد، انرژی؛ سرمایه گذاری ، تولید، اشتغال، مصرف، اقتصاد و خدمات شهری

تامین منابع، سرمایه گذاری و اقتصاد شهری

کار آفرینی و توسعه اشتغال؛ در آمد زایی و توانمند سازی اقتصادی شهروندان؛ توسعه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری های پیشرفته و پیشتاز؛ ؛ افزایش همکاری و رقابت پذیری اقتصادی شهر؛ پایدار سازی درآمد ها و منابع مالی شهر؛ توسعه فرصت های مشارکت اقتصادی و سرمایه گذاری؛ مدیریت شایسته منابع مالی شهری

زیرساخت ها، حمل و نقل عمومی و خدمات شهری

توسعه زیرساخت های شهری در حوزه های حمل و نقل عمومی، هوشمندسازی حمل ونقل و مدیریت پارکینگ ها، شبکه معابر شهری؛ اطلاعاتی و ارتباطاتی؛ مسکن؛ سلامت؛ آموزش؛ فرهنگ؛ تفریحی و گردشگری؛ انرژی؛ امنیت و ایمنی؛ خدمات و امکانات ضروری و تامین نیازهای اولیه و حیاتی شهروندان

حکمروایی محلی، برنامه ریزی و مدیریت شهری

طراحی و اجرای سیستم های حکمروایی شایسته شهری بر اساس معیار ها و شاخص های: تمرکز زدایی؛ مقررات زدایی؛ قانونگرایی؛شفافیت؛ پاسخگویی؛آینده نگری و آینده سازی؛ مشارکت، عدالت محوری؛ بهره وری؛ هوشمندی؛ جامعیت، انسجام و یکپارچگی مدیریت شهری

 

فرآیند ثبت پروژهها و تجارب شهری

 • پروژه ها و تجربیات ارسالی برای خشت طلایی باید مطابق با الزامات تعیین شده در دستورالعمل جایزه باشد. پروژه ها و تجارب شهرهای شرکت کننده در فراخوان بر اساس جمعیت در سه گروه ثبت و داوری خواهند شد:
  • کلان شهر ها و شهرهای بزرگ با بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت
  • شهرهای متوسط با جمعیت بین ۱۵۰ تا ۵۰۰ هزار نفر
  • شهرهای کوچک کمتر از ۱۵۰ هزار نفر
 • شهرهای شرکت کننده میبایست فرد مسئولی را برای ارزیابی صحت و اعتبار آثار ارسالی به دبیرخانهی جایزه معرفی نماید.
 • شهرهای شرکت کننده میبایست نهایتا تا ۲ اکتبر، با دانلود فرم ثبت نام، تکمیل آن، و ارسال آن به ایمیل دبیرخانه فرآیند ثبت نام را تکمیل نمایند.
 • پروژه ها و تجاربی در جایزه خشت طلایی تهران شرکت داده خواهند شد که اطلاعات مربوط به آن ها در قالب فرم های مخصوص (قابل دانلود از سایت جایزه ) و یا از طریق سایت جایزه ثبت ویا به وسیله پست، ایمیل و یا نمابر به دبیرخانه رسیده باشد.
 •  اطلاعات ارسالی مربوط به پروژه ها و تجارب میبایست با فونت B Nazanin و با اندازهی ۱۴ باشد. البته شرکت کنندگان میتوانند به صورت اختیاری یک رونوشت به انگلیسی نیز ارسال نمایند. این امر ما را در بازتاب جهانی فعالیت های آنان و ارزیابی داوران بین المللی یاری میکند.
 •  به علاوه شهرهای شرکت کننده می توانند اطلاعات کامل پروژهها و تجارب ثبت نام شده را در قالب لوح های فشرده(DVD) حاوی مقالات، گزارش ها، عکسها، فیلمها، نقشهها، مستندات و دیگر اقلام معرفی و تبلیغی پروژه را به دبیرخانه ارسال یا تحویل نمایند.
 •  تمامی اطلاعات و مستنداتی که برای موضوعات ارسالی به دبیرخانه تسلیم میگردد، غیرقابل بازگشت میباشد.
 •  دبیرخانهی جایزه در راستای ترویج و آموزش در حوزهی مدیریت شهری، حق انتشار عمومی پروژهها و تجربیاتی که در این جایزه شرکت میکنند را دارد.

پذیرش قوانین و مقررات

 • خشت طلایی تهران توسط شهرداری تهران و با حمایت و مشارکت شرکای اصلی شامل برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد(UN-HABITAT) ، انجمن جهانی کلانشهرها (Metropolis) و جامعه جهانی برنامه ریزان شهری و منطقه ای (ISOCARP) و دیگر شرکا و حمایت کنندگان علمی و معنوی داخلی و خارجی معتبر سازماندهی شده و شهر تهران فراهم کننده کمک های مالی این جایزه می باشد.
 • ثبت نام و ارسال پروژه ها و تجارب شهری و شرکت در فراخوان جایزه جهانی خشت طلایی تهران بدین معنی است که شرکت کنندگان به طور کامل قوانین و روش جایزه را پذیرفته اند.

علاقمندان به شرکت در این دوره از جایزه می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت جایزه جهانی خشت طلایی تهران به نشانی http://tehrangoldenadobe.com/ مراجعه فرمایند.