هالویچ کوشنر(Hollwich Kushner ) و گنسلر(Gensler ) یک بلوک اداری با نمای آجری در نیویورک را به پایان رسانده‌اند که انعکاس کارخانه‌ها و انبارهای سایت خود، ویلیامزبرگ، که در کنار ساحل  قرار دارد است.

این مجتمع اداری 8 طبقه،  25 Kentنامیده می‌شود. این ساختمان توسط آجر قرمز دولایه سازه‌ای به دو بخش تقسیم شده است که گویی هر یک، بازتاب دیگری به آن سوی پلازایی است که از میان سایت عبور کرده است.

این استودیوی معماری آجر قرمز و دیتیل‌هایی از جنس فولاد سیاه  را به عنوان مصالح اصلی خارجی انتخاب کرده است تا گره‌ای باشد به گذشته‌ی صنعتی همسایگی‌های سایت و کارخانه‌های آجری نزدیک آن مانند کارخانه‌ی متروکه‌ی قند دومینو.