فراخوان همکاری با شرکتهای طراح و مجری معماری داخلی و دکوراسیون مراکز تجاری


شرکت پارس میکا کیش، جهت طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی واحد های تجاری پروژه میکامال واقع در جزیره زیبای کیش، از کلیه شرکتهای طراح و مجری معماری داخلی و دکوراسیون مراکز تجاری دعوت به همکاری می نماید
متقاضیان می توانند جهت اعلام آمادگی برای همکاری، در سایت http://micamall.com/fa/rfi1/ ثبت نام نموده و رزومه کاری، سوابق و نمونه کارهای اجرا شده خود را از طریق سایت فوق الذکرتا تاریخ 98/6/31 ارسال نمایید. بدیهی است پس از بررسی مدارک ارسال توسط کارشناسان مربوطه، با واجدین شرایط تماس حاصل خواهد شد..
شرایط متقاضیان:
• دارا بودن دپارتمان معماری
• توانایی طراحی سه بعدی، پلان بندی، طراحی و ایده پردازی، انتخاب مصالح لازم جهت دکوراسیون
• اجرای طرح پیشنهادی برای واحد های تجاری
• پیشنهاد مصالح و تجهیزات واحد های تجاری
• متره و برآورد هزینه ها و کارگاه
• مسلط به نرم افزارهای مرتبط
لازم به ذکر است کلیه غرفه ها به صورت shell and core تحویل شرکت های طراحی و دکوراسیون خواهد شد.این فراخوان اولیه بوده و بعد از بررسی صلاحیت شرکت های متقاضی، در مورد چگونگی شرایط همکاری مذاکره می شود. جهت اطلاعات بیشتر با شماره 13-07644467011 تماس حاصل نمایید.

فراخوان مشارکت با شرکتهای سرمایه گذار یا بهره بردار در حوزه مراکز تفریحی


شرکت پارس میکا کیش، جهت مشارکت یا سرمایه گذاری در تاسیس و بهره برداری از مراکز تفریحی پروژه میکامال واقع در
جزیره زیبای کیش، از کلیه شرکتهای سرمایه گذار و بهره بردار این حوزه دعوت به همکاری می نماید.
متقاضیان می توانند جهت اعلام آمادگی برای همکاری، مستندات مربوطه شامل رزومه کاری، سوابق و نمونه فعالیتهای مرتبط
انجام شده را به آدرس جزیره زیبای کیش، میدان امیرکبیر، بلوار رودکی، ساختمان شماره 48 کد پستی 7941898443 تا تاریخ
98/6/30 پست نموده یا مستندات فوق الذکر را از طریق بارگزاری در سایت http://micamall.com/fa/rfi2/ ارسال نمایند.
بدیهی است پس از بررسی مدارک ارسالی توسط کارشناسان مربوطه، با واجدین شرایط تماس حاصل خواهد شد.
فضای تفریحی پروژه میکامال:
شرایط متقاضیان:
• توانمند در تاسیس و بهره برداری از مرکز تفریحی مرتبط با پروژه میکامال
• توانمند در ارایه طرح تجاری مرکز تفریحی
• توانمند در تامین و نگهداری تجهیزات مدرن حوزه مرکز تفریحی
• نوآوری و ارایه کننده خدمات تفریحی در لبه تکنولوژی
لازم به ذکر است این فراخوان اولیه بوده و بعد از بررسی صلاحیت شرکت های متقاضی، در مورد چگونگی شرایط همکاری مذاکره
می شود. جهت اطلاعات بیشتر با شماره 13-07644467011 تماس حاصل نمایید.