نخستین کارگاه مسابقه انجمن هنر و معماری مهرازی که به موضوع بازطراحی خانه کبوتر اختصاص یافته بود برندگان خود را شناخت. در این کارگاه مسابقه، علیرضا کریمی کلور، مصطفی شادکام و مجتبی نقی زاده بعنوان مدرس حاضر بودند. دکتر سیاوش تیموری(داور سه دوره جایزه ساختمان سال ایران)، مجید فتوره چیانی(طراح خانه کبوتر) و حمید فتوره چیانی(طراحی خانه کبوتر) نیز بعنوان داور در رویداد حاضر بودند.

جشن اختتامیه با خوش فکری برگزارکننده در خانه کبوتر روز سه شنبه مؤرخ 5 شهریور 1398 برگزار گردید.
رتبه اول :
علیرضا سعیدی فرد
علی قانعی
میلاد رستمی
گروه دوم :
۱) امیر سامان نیک پور
۲) معراج وصفی نژاد


رتبه سوم :
امیر فرحان عبداللهی
آناهیتا شهیم
الهه دادخواه


عکس یادگاری برگزارکنندگان


اطلاعات کامل برندگان و آثار ایشان بزودی در دانشنامه هنرمعماری منتشر خواهد شد.