در این مقاله 10 اثر برتر مرمت و اکستنشن که در برج‌های آبی جهان انجام شده را معرفی می‌نماییم. اکستنشن یکی از راهکارهای نوین معماری برای حفظ و بهره‌برداری از آثار تاریخی است که در ایران کمتر به آن پرداخته شده است.

پروژه‌ی Antwerp

 معمار : Jo Crepain


پروژه‌ی  Chateau d’Eau

معمار : Bham Design Studio


پروژه‌ی Den bosch

معمار : ZECC Architecten


پروژه‌ی Dutch

معمار : St Jansklooster-Zecc Architects


پروژه‌ی High legh

معمار : Andrew and Michelle Jones


پروژه‌ی : Huntington beach

معمار : Dan Armstrong


پروژه‌ی Jaegersborg

معمار : Dorte Mandrup Arkitekter


پروژه‌ی London water tower

معماران : Leigh Osborne – Mike Collier


پروژه‌ی Pannal water tower

معماران : Carol & Majid Nadry


پروژه‌ی Public Folly

معمار : META – Project