کتابخانه ملی جمهوری خودخوانده‌ی کوزوو، در پایتخت این حکومت ، پریشتینا واقع شده است. معمار اثر، آندریا موتنایکوویچ آنرا در 25 نوامبر 1982 به پایان رساند. این کتابخانه با وسعت 16500 مترمربع، ، متشکل از 99 گنبد نورگیر، دو سالن 300 و 100 نفره‌ی مطالعه، سالن جلسات 75 نفره، آمفی تئاتر 150 نفره و ظرفیت 2 میلیون جلد کتاب است. سبک معماری این بنا بسیار بحث برانگیز بوده است. معمار آن، با توجه به بنای تاریخی حاضر در چند صد متری پروژه و حضور بیش از 90درصدی اکثریت مسلمان در این جمهوری آنرا بنایی متأثر از معماری عصر بیزانتین خوانده است. اما برخی منتقدین آنرا بنایی ملهم از کتابخانه ملی سارایوو می‌دانند. برخی دیگر حتی آنرا ملهم از کلاه ملی آلبانیایی‌ها با نام plisi خوانده‌اند که موجب خشم سیاست مداران کوزوویی شد. حتی الهام از حمام‌های تاریخی ترک حاضر در کشور، به عنوان مبانی نظری این پروژه مطرح شده است. خاتمه آنکه این اثر در کشمکش‌های سال 1999 صربستان، مدتی بعنوان مرکز فرماندهی کماندوهای ارتش صربستان استفاده شده است، کاربری‌ای که بیشتر به شکل و شمایل آن می‌آید. اگرچه معمار آن در اینجا نیز تأثیرپذیری از هندسه‌ی معماری اسلامی را علت شکل گیری نمای بنا عنوان کرده است.