بزرگترین پروژه‌های معماری کلمبیایی در قرن بیستم به دلیل علاقه‌ی وافر آنها به آجر شکل گرفته‌است، که تا امروز ادامه دارد و بسیاری از محله‌هایی که نماد کلمبیاست، از ساختمان‌های آجری پر شده است، در زیر، مجموعه ای از پروژه‌های آجری کلمبیایی را خواهیم دید.

Yotoco Music School / Espacio Colectivo Arquitectos

Arts Center / Taller de Arquitectura de Bogotá

School in Soacha / Alejandro Peña Cuéllar

García Márquez Cultural Center / Rogelio Salmona

La Palma Building / Planta Baja Estudio de Arquitectura

Vivienda Social Rural / Estación Espacial Arquitectos

Llano Grande House / Yemail Arquitectura

 

Central Library Eafit University / Juan Forero Arquitectos

Rochester School / Daniel Bonilla Arquitectos

La Serena House / Sebastián Gaviria Gómez

Casa La Serena / Sebastián Gaviria Gómez. Image © OLMO Fotografía

Virgilio Barco Library / Rogelio Salmona

Giraldo Building / Fernando Martínez Sanabria

Colombian Anglo School Building / Daniel Bonilla Arquitectos