نقل  از محمدعلی مرادی: پایان فلسفه آغاز انقلاب است

نقل از رسانه‌ها: فیلسوفی که فلسفه را می‌زیست ، ایستاده بر مدار ایدئولوژی و پیکارجویی

و در نهایت روح عصیان‌گرش قرین آرامش


برای ما باور این واقعیت سخت است که هنرمعماری یکی از یاران خود را اینچنین ناگهانی از دست بدهد. محمدعلی مرادی، فیلسوفی با دغدغه‌های اصلاحاتی و کوشا، معلمی با طریق عاشقانه و متفکری با ذهن شفاف بود که نبود او در کنار ما بسیار سنگین خواهد بود.

ما مفتخر هستیم که از طریق سارا رحمتی سایه – که در مکتب علم آموزی استاد قوام و پرورش یافته و در کنار صدها دوستدار و دانشجوی دیگر ایشان برای ما و این مملکت باقی ماندند – با آن بزرگوار آشنا شده و چه دلخوشی‌ای عظیم‌تر از آنکه از معدودرسانه‌های مکتوبی بودیم که در دو شماره افتخار میزبانی اندیشه‌ها و نظرات استاد محمدعلی مرادی را داشتیم.

ما در شماره 42 هنرمعماری(پاییز 1395) یادداشت «نقدی بر نظریه‌پردازی در ایران: مصاحبه سارا رحمتی سایه با محمدعلی مرادی» و در شماره 44 هنرمعماری (بهار 1396) بخش دوم همین مصاحبه با عنوان «معمار، فیلسوف است» را چاپ نمودیم.

ما همچنین افتخار این را داشتیم که نظر مثبت استاد را پیرامون قضاوت مقالات ارائه شده به جایزه ملی نقد معماری ایران را جلب نماییم. توفیقی که به دلیل درگذشت ناگهانی ایشان میسر نشد. فرصت کم نظیری برای محک عیار نظریه پردازی و نقادی جامعه معماران که به وضعیتی غیرممکن تبدیل شد.

یاد محمد علی مرادی را گرامی داشته و قدردان زحمات او برای ساختن این جهانی بهتر، زیباتر، برّنده‌تر و عالِم‌تر هستیم.

ایستاده و با احترام فراوان: شهریار خانی زاد، مدیرعامل هنرمعماری