شماره جدید فصلنامه هنرمعماری منتشر گردید.

این سماره با معرفی معمار سال ایران در سال ۱۳۹۶ همراه بوده است. زنان معمار منتقد با انجام بررسی های هنرمعماری به این افتخار نائل آمدند.
همچنین در این شماره، رویکرد نقد و نظریه با جدیت بیشتری دنبال گردیده است و آثاری از نیما مکاری ، سهراب رفعت ، علیرضا تغابنی و سام طهرانچی نقد شده اند. در این شماره علیرضا مشهدی میرزا بصورت یک معمار با بررسی تعدادی از اثار متآخرش نقد شده است. سیروس بزرگ گرایلی نیز در بخش معماران مدرن گرای ایران معرفی شده است.

برای مطالعه جزئیات بیشتر پیرامون این شماره اینجا را کلیک نمایید.