بخش انتشارات مؤسسه هنرمعماری، تنها ناشر تخصصی معماری و شهرسازی ایران است که در هر چهار دوره برگزاری دوسالانه کتاب معماری و شهرسازی ایران(جایزه دکتر مزینی) به عنوان ناشر برتر معرفی شده است. این ناشر در کنار بخش انتشارات مءسسه علمی فرهنگی فضا، تنها ناشرین تخصصی معماری ایران هستند که دو مرتبه این تندیس را کسب نموده‌اند.

در این رویداد کتاب هوشنگ سیحون: معمار، هنرمند، نقاش مفتخر به دریافت تندیس سیمین رویداد گردید.

این افتخار آفرینی مرهون زحمات کلیه پرسنل هنرمعماری است. ما تعهد خود نسبت به مخاطبین و خوانندگان گرامی مان را بیش از پیش احساس می کنیم.