بدینوسیله از کلیه‌ی شرکت کنندگان در جایزه‌ی ساختمان سال ایران و همکاری ایشان در بازدید حضوری داوران و مسئولین برگزارکننده از بناهای طراحی شده به کوشش ایشان تشکر و قدردانی می‌گردد. ما همچنین از کلیه‌ی سروران عزیز حاضر در نخستین ضیافت عصرانه معماران ایران که به مناسبت اختتامیه‌ی رویداد مذکور و با گرامیداشت دکتر علی اکبر صارمی برگزار گردید کمال تشکر و قدردانی را داریم.

امید است با برنامه‌ریزی و اجرای چنین اقداماتی و با یاری خداوند متعال به حفظ مسیر کنونی و اصلاح نواقص امر پرداخته و به سوی اهداف عالیه‌ی معماری ایران قدمی هرچند ناچیز و کوچک برداریم. در خاتمه لازم است از شرکت رویا طرح داخلی به عنوان حامی انحصاری این رویداد تشکر و قدردانی نماییم. بی‌شک بدون حضور و هم‌فکری این عزیزان، اجرای این برنامه و توسعه‌ی فضای اندیشه در معماری ایران ممکن نبود.

با تشکر و احترام

مؤسسه فرهنگی هنری هنرمعماری

فرارسانه