مخاطبین گرامی!

نظر به تمایل کانال‌ها و وبسایت‌های مختلف به جعل، کپی، سرقت، دست‌کاری و بازنشر محتوای وبسایت و کانال هنرمعماری آنلاین، لطفاً دقت لازمه را به خرج داده که ما تنها پیرامون محتوای مندرج در همین وبسایت و کانال پاسخگو هستیم. این مورد، خصوصاً، در مورد اخبار رویدادها و مسابقات معماری صادق است. ناگفته پیداست که سوادرسانه‌ای و فرهنگ کار مطبوعاتی خصوصاً در فضای مجازی مخدوش است و لازم است شما با دقت در جزئیات به وبسایت‌ها و نهادهای مرجع خبری آگاه شوید.


آدرس دقیق وبسایت هنرمعماری آنلاین: http://www.aoaonline.ir

آدرس رسمی کانال تلگرام هنرمعماری آنلاین: http://www.t.me/aoaonlineir

صفحه‌ی رسمی اینستاگرام هنرمعماری: http://www.instagram.com/honare_memari