با یاد و گرامیداشت معمار الهام‌بخش، معلم اخلاق، همکار و استاد دیرینه‌مان، جناب آقای دکتر علی‌اکبر صارمی، و بنا بر ضرورت حفظ وحدت قوا و رویه، جهت پیشبرد برنامه‌های کلان هنرمعماری، جناب آقای مهندس شهرام گل‌امینی، به عنوان عضو شورای عالی هنرمعماری انتخاب و معرفی می‌گردند. این انتخاب بعلت سابقه‌ی درخشان جناب اقای مهندس گل‌امینی به عنوان یک معمار ــ پژوهشگر حقیقی در سپهر معماری ایران و با توجه به تجارب ارزشمند ایشان در حوزه‌ی رسانه‌های معماری صورت پذیرفته است.

جناب آقای مهندس شهرام گل‌امینی، جوانترین عضو شورای عالی هنرمعماری خواهند بود لیکن امید است با نظر به توجه همیشگی ایشان به مسئله‌ی اخلاق در معماری، همانگونه که همیشه در هنرمعماری مطرح بوده است، این همکاری به ایجاد افق‌های جدید در معماری ایران منجر گردد.