درگذشت جانسوز جناب آقای دکتر علی‌اکبر صارمی، بدون شک مصیبت بزرگی بود که بر معماری ما وارد آمد. لیکن این غزل را برای هیچ یک از ما راه گریزی نیست. خوشا به سعادت فردی چون علی‌اکبر صارمی که در غم فراق او، دوستان و یاران و شاگرادنش  گردآمده و به یاد او اشک می‌ریختند.

هنرمعماری به سهم خود از کلیه‌ی این دوستان و عزیزان که با تشریف فرمائی خود به مجالس وداع با پیکر استاد و یادبود ایشان غنا بخشیدند تشکر و قدردانی می‌نماید. ما از کلیه عزیزانی که به درخواست‌های خانواده‌ی استاد لبیک گفته و با اهدای هزینه‌ی تاج گل‌های خود به مؤسسات خیریه گامی نو در فرهنگ‌سازی این کشور برداشتند تقدیر می‌نمائیم.

ما از نهادها و کانون‌ها و وبسایت‌های مختلفی که ما و خانواده‌ی استاد را در طی این مسیر سخت یاری دادند تشکر می‌کنیم. این اسامی به طور خلاصه به شرح ذیل می‌باشند: خبرگزاری ایسنا، باغ موزه‌ی قصر، خانه‌ی ‌هنرمندان ایران، کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران، گروه معماری دوران تحول، مؤسسه مطالعات راهبردی معماری و وبسایت معماری معاصر ایران.

جای خالی علی‌اکبر صارمی در شورای عالی هنرمعماری برای همیشه محسوس خواهد بود و باشد تا مردان این خاک عزیز همچون او برای همیشه‌ی  تاریخ ایستاده جان بسپارند. افتادن چنین مردانی به افتادن هزار مرد، برای ما و این کشور سنگین خواهد بود…امری که گذر و درنگ بر زمان آنرا ثابت خواهد نمود.

 

هنرمعماری