هنرمعماری بازوی چاپی گروه فرارسانه‌ای هنرمعماری می‌باشد و به صورت فصلنامه منتشر می‌گردد.  این مجله تنها مجله‌ی ایرانی است که بر روی کاعذ 150گرمی و با حداکثر کیفیت در ایران منتشر می‌گردد. تصاویر این نشریه بر اساس حقوق مؤلفین و با اجازه‌ی نشر از عکاسان محترم منتشر گردیده و متن‌های آن نیز براساس پژوهش‌های معماران و محققین ایرانی منتشر می‌گردد. هنرمعماری با اتکاء به نوآوری‌های همه‌جانبه – فرم و محتوا – همواره کوشیده است تا لبه‌ی معماری را با نگاه به نیازهای فرهنگی درونی کشور توسعه دهد. این رسانه در کنار دیگر دوستان رسانه‌ای، نقطه‌ی عطفی در ژورنالیسم معماری در ایران می‌باشد که با درایت معماران و دوستان گرامی‌اش در طی این سال‌ها به یک نهاد مطبوعاتی عظیم و چندرسانه‌ای تبدیل شده است و نقش مؤثری در جریان‌سازی معماری ایران دارد. هنر معماری بسیاری از مقولات و رویکردهای نو را یا برای نخستین‌بار در ژورنالیسم معماری ایران مطرح کرد و یا به تعمیق آن یاری ‌رساند.

هنرمعماری 42، ویژه‌نامه‌ی نشان معمار سال 1395 منتشر گردید. در این شماره به غیر از موضوع معمار سال 1395 به موضوعاتی همچون معماری با خاک کوبیده(Rammed Earth)، بررسی سیر تاریخ نقد معماری و معماری مادها اختصاص پرداخته شده است.

 

برای اطلاعات بیشتر و مشاهده‌ی صفحات منتخب مجله به لینک زیر مراجعه نمایید