هنرمعماری با اتکاء به نوآوری‌های همه‌جانبه – فرم و محتوا – همواره کوشیده است تا لبه‌ی معماری را با نگاه به نیازهای فرهنگی درونی کشور توسعه دهد. این رسانه در کنار دیگر دوستان رسانه‌ای، نقطه‌ی عطفی در ژورنالیسم معماری در ایران می‌باشد که با درایت معماران و دوستان گرامی‌اش در طی این سال‌ها به یک نهاد مطبوعاتی عظیم و چندرسانه‌ای تبدیل شده است و نقش مؤثری در جریان‌سازی معماری ایران دارد. هنر معماری بسیاری از مقولات و رویکردهای نو را یا برای نخستین‌بار در ژورنالیسم معماری ایران مطرح کرد و یا به تعمیق آن یاری ‌رساند.

«جایزه‌ی ساختمان سال» جدیدترین دستاورد اندیشکده‌ی درون سازمانی هنرمعماری می‌باشد که می‌کوشد به روند منطقی‌سازی و حرفه‌ای‌سازی معماری در ایران کمک نماید. جزئیات این رویداد عظیم ملی به زودی اطلاع‌رسانی خواهد گردید.