در حاشیه‌ی نمایشگاهی از آثار منتخب بخش سوم دومین دوسالانه‌ی ملی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران یک جلسه‌ی نقد و گفتگو پیرامون تمامی ابعاد دوسالانه در روز پنجشنبه مورخ 15 مهر 1395 در سالن کنفرانس کاخ نیاوران، رأس ساعت 10 صبح برقرار است. امیدواریم این جلسه به رفع اشکالات موجود برای دوسالانه‌های آتی کمک نماید. پیشاپیش مقدم تمامی شرکت‌کنندگان، استادان و منتقدین محترم به این جلسه را گرامی می‌داریم و از دیگر، سروران برای حضور در این برنامه دعوت به عمل می‌آید


منتقد ویژه‌ی این برنامه خانم دکتر شیوا آراسته خواهند بود