کتاب نما در سیمای شهری، با رویکردی بر مبانی و ضوابط بزودی توسط انتشارات هنر معماری قرن روانه‌ی بازار خواهد گردید. این کتاب به کوشش دکتر اکبر مختارپور و خانم‌ها سیمین باباحیدریان و فاطمه مصلح‌آبادی به زیور طبع آراسته شده است. دکتر اکبر مختارپور پیش از این توانسته است کتاب «قوانین ساخت‌و‌ساز شهری» را به چاپ سوم برساند.

در این کتاب ما بین مبانی طراحی معماری به عنوان یک ابزار قدرتمند توسعه‌ی هنر و دانش و ضوابط شهرسازی به عنوان یک ابزار کنترلی لازم، پلی زده‌ایم. در گذر از این پل ما آثار برتر ساخته شده در کشور را نمایش می‌دهیم و اثبات می‌کنیم ضوابط شهرسازی و مبانی طراحی معماری، نه تنها در تضاد با یکدیگر بلکه همگام و مکمل دیگری هستند. ما در این کتاب بازی کردن در زمین حریف را تمرین کرده‌ایم و اعتقاد راسخ داریم که: «بازی هرکس به خوبی تمرینات اوست!»

فروش این کتاب به زودی توسط کتابفروشی‌های معتبر سراسر کشور و کتابفروشی آنلاین هنر معماری(با 30% تخفیف قیمت روی جلد+ پست رایگان به محل شما) آغاز خواهد گردید.