بزودی منتشر خواهد شد: مغزِ معمار

نخستین نوشتار در کندوکاو رابطه‌ی میان علوم اعصاب و معماری؛ بررسی دیدگاه‌های خلاق از آلبرتی تا زمان حاضر و با نگاهی به آینده

مؤلف: هَری فرانسیس مالگرِیو (Harry Francis Mallgrave)

مترجمان: کریم مردمی، سیما ابراهیمی

نشر هنر معماری قرن