واحد طراحی و توسعه وب هنرمعماری

طراحی، بازطراحی، نگهداری و ارتقای وبسایت‌های تخصصی حوزه‌ی معماران، معماری، شرکتهای تهیه‌ی مصالح و فناوریها و دکوراسیون داخلی می‌پردازد.

برای سازمانهای کوچک و چندوجهی

برای شرکتها و محصولات آنها

برای رسانه‌ها و پایگاه‌های خبری

برای مراجع علمی و آرشیوی

برای تبلیغات و اطلاع رسانی

برای معماران و منتقدان

http://www.aoa.ir

مؤسسه‌ی هنرمعماری

www.aoa.ir

http://viradeco.com/

مبلمان مدرن اداری ویرا

www.viradeco.com

http://www.aoapedia.ir/

دانشنامه هنرمعماری

www.aoapedia.ir

http://www.kongforall.ir/

کنگ برای همه

www.kongforall.ir

اطلاعات بیشتر

02188342960
aoaholding@gmail.com