شورای مشاوران عالی هنرمعماری

 

 

 ‌با گرامیداشت یاد و خاطره‌ی استاد ارجمند و یاور همیشگی‌مان

علی اکبر صارمی: معلم اخلاق

دکتر علی‌اکبر صارمی
دکتر سیاوش تیموری

سیاوش تیموری

دکتر ایرج اعتصام

ایرج اعتصام

وحید قبادیان

شهرام گل‌امینی

ما هنرمعماری هستیم!

محسن اکبرزاده

علی اکبری

علی خادم‌زاده

شهریار خانی‌زاد

رکسانا خانی زاد

آرین خانی‌زاد

سارا رحیمی

مهسا رستم‌زاده

سید محمدباقر طباطبائی

علیرضا کریمی کلور

علیرضا مشهدی میرزا

مهشید معتمد

رضا مفاخر

مرتضی نیک فطرت