طراحی کافه-رستوران دانشگاه تهران

طراحی کافه رستوران دانشگاه تهران

"ضروری" indicates required fields

نام و نام خانوادگیضروری
Accepted file types: pdf, Max. file size: 20 MB.
لطفا پروژه خود را به صورت شیت بندی شده با فرمت PDF با حداکثر حجم 20 مگابایت برای ما ارسال کنید.
Accepted file types: docx, Max. file size: 1 MB.
لطفا مبانی نظری پروژه خود را به صورت با فرمت DOCX (WORD) و با حداکثر حجم 1 مگابایت برای ما ارسال کنید.