برندگان مسابقه ملی طراحی اکو‌کمپ در بندر تاریخی کنگ

طراح اصلی: پیمان همامی

همکاران طراحی: آوا همامی

پست الکترونیکی:

Peymanhamami@gmail.com

تلفن: 36693067-031

http://aoa.ir/wp-content/uploads/2018/10/فایل-مطالعات.pdf

دانلود مطالعات پروژه