فلیم‌های داوری بنا به درخواست داوران حذف شدند!

هشت داور ابتدایی برای داوری مسابقه‌ی جیرفت پس از اتمام کار از ارایه بیانیه خودداری نمودند. در راستای شفاف سازی فرایند داوری برای شرکت کنندگان تلاش شد تا فیلم داوری بصورت خلاصه بر روی این پورتال قرار گیرد لیکن بنا به درخواست داوران و به دلایل نامشخص، فیلم ها حذف شدند. البته تمام فیلم های داوری و صداهای ضبط شده در آرشیو هنرمعماری و دوسالانه حفظ و باقی مانده‌اند.

همزمان با اوج گیری اعتراضات شرکت کنندگان به داوری و عدم مشخص بودن فرایند داوری و چرایی انتخاب برندگان برای برگزار کننده و از سویی، عدم پاسخگویی داوران و تلاش برای تخریب یا تهدید برگزارکننده، دست اندرکاران هنرمعماری و مدیران مسابقه جیرفت، ضمن اعتراض شدید به نقص قوانین و عرف مسابقات معماری در ایران و تنها برای جلوگیری از ایجاد شایعات بی پایه و اساس، جوایز منتخبین این تیم داوری(بیش از 500میلیون ریال وجه نقد و جوایز غیرمادی دیگر) را پرداخت نمودند. در گام بعد و با هدف رسیدن به پاسخ مطلوب، داوری این تیم داوری باطل اعلام گردید و با داوری مجدد توسط تیمی جدید، اثار برنده قطعی مشخص گردیدند. این برندگان در مجله هنرمعماری شماره 43 (6000 نسخه چاپی)و کتاب جامع دوسالانه(2200 نسخه چاپی)  و بخش برندگان پورتال رسمی دوسالانه معرفی شدند تا شرح دقیق و کامل ماجرا در این اسناد قابل پیگیری باشند.

ناگفته پیداست که اثار منتخبین داوری اولیه، علیرغم دریافت جوایز نقدی و غیرنقدی و نشر در فضای مجازی، از اعتبار برخوردار نیستند و آنچه که در پورتال دوسالانه و رسانه های مکتوب نشر پیدا کند، از رسمیت قانونی برخوردار است.