آثار برتر کشور در سومین دوسالانه معماری ایران (1397-1395)

نام پروژه: گالری طلای بانکی

طراح اصلی: عادل خراسانی‌زاده، محسن خزدوز

شرکت یا گروه طراحی: گروه طراحی 2Point

پست الکترونیکی:

adel.khorasanizade@gmail.com

زیر‌بنا: 15 مترمربع

تاریخ شروع پروژه: 95/12/11

تاریخ اتمام پروژه: 96/4/10

آدرس پروژه: اصفهان، بازار هنر

گالری تصاویر این پروژه