آثار برتر کشور در سومین دوسالانه معماری ایران (1397-1395)

نام پروژه: ویلای همسو

طراح اصلی: امید آذری، جعفر لطف‌الهی

همکاران طراح: ابولفضل حیدری، محسن قناد‌پور، مهدی خدابخش، محمد خدا بنده‌لو، کیمیا خوراک‌چی، حسین قناعت پیشه، سعید جفعری، محمد حسین حمزه لوئی، نوشین صفائی، مهدی داداشی، شیما شجاعی، فاطمه قربانی، علیرضا باقری، مجتبی یعقوبی، مهشاد تامی، زهرا فیروزه، شمیم سادات حسینی، سارا صمدی

پست الکترونیکی:

aoa.arch@gmail.com

وب‌سایت:

 www.iranmemari.com

تلفن: 88570377-021

زیر‌بنا: 540 متر‌‌مربع

تاریخ پروژه: 1396/11/19 – 1396/8/24

آدرس پروژه: طالقان

مبانی نظری: 

این پروژه در البرز مرکزی واقع شده است، موقعیت قرار گیری پروژه مشرف به چشم انداز کوهستان و دریاچه مقابل آن می باشد. مناظر بدیع اطراف پروژه و تپه موجود در سایت پتانسیلی را ایجاد کرد که پروژه در جهت بهره برداری از چشم انداز موجود گسترش یابد. پیشروی دو حجم در امتداد ورودی ویلا به سمت پایین تپه وضعیتی را ایجاد کرد که بخش عظیمی از ویلا در فضا معلق باشد. این تعلیق در میانه ویلا و در میان درختان موجود باعث خلق مناظر متنوعی در سه جهت گردید. طبقه دوم فضاهای پذیرایی و خواب ها قرار گرفت و بام آنها به عنوان حیاط در نظر گرفته شد. طبقه اول نیز به فضاهای خدماتی اختصاص یافت.

گالری تصاویر این پروژه